Moventas

Lehdistötiedote: Natriumnitriittialtaan toimintahäiriö Moventaksen lämpökäsittelylaitoksella (in Finnish)

The following press release is published for local Finnish media.

Moventas Gears Oy:n Rautpohjan lämpökäsittelylaitoksen natriumnitriittialtaalla tapahtui toimintahäiriö 21.9. kello 17:55. Yksi neljästä sähkötoimisesta lämmitysvastusryhmästä meni oikosulkuun aiheuttaen pamauksen, sekä pienen tulipalon ja savunmuodostusta vastusryhmän välittömässä läheisyydessä. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle ja suoritti kohteen tarkastuksen kellaritiloissa sekä työnkentelytasolla. Toimintahäiriöstä ei aiheutunut henkilövahinkoja. Onnettomuus ei myöskään aiheuttanut riskiä ympäristövahingolle.

”Henkilöstömme, Rautpohjan VPK:n ja pelastuslaitoksen yhteistyö oli sujuvaa ja ansaitsee kiitokset. Taloudelliset vahingot jäävät pieneksi ja pystymme jatkamaan tuotantoa korvaavilla laitteilla ilman keskeytystä. Olemme perustaneet sisäisen tutkimusryhmän tapahtumien selvittämiseksi ja vikaantuneen laitteiston korjaus- ja purkutyöt ovat käynnistetty”, kommentoi yrityksen toimitusjohtaja Arto Lahtela.

Contact for more information

Please fill out the contact form, send and we will be in touch with you shortly.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.